Politika privatnosti

Kupnja proizvoda – prikupljanje podataka
Svrha prikupljanja podataka putem obrasca je obrada narudžbe, plaćanje I dostava odabranih artikala. U ove svrhe prikupljamo vaše ime i prezime, adresu za dostavu naručenih artikala, podatke o plaćanju, kontakt telefon i e mail adresu.

Prikupljene podatke čuvamo do trenutka isporuke odnosno potvrde primitka naručenog proizvoda od strane kupca.

Kontaktiranje
Ukoliko nam se obratite s vašim upitima ili reklamacijama, podatke koje nam pri tome dostavite obrađujemo isključivo za pružanje traženih informacija, odnosno rješavanje reklamacija. Nakon odgovora na vaš upit dostavljene podatke ćemo obrisati.
Zaštita podataka
Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo osobama kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.
Ni u kojem slučaju nećemo dostaviti, niti razotkriti podatke korisnika trećim osobama osim u slučaju zakonske obveze, odnosno opravdanog zahtjeva ovlaštenog javnog tijela (npr. suda, policije i dr.).
Vaša prava u obradi podataka
U svakom trenutku od nas možete zatražiti informaciju o obradi vaših osobnih podataka i zatražiti ostvarivanje sljedećih prava:
  • pristup podatcima koji se odnose na vas
  • ispravak ili dopunu vaših osobnih podataka kako bi uvijek bili točni
  • brisanje osobnih podataka (zatvaranje korisničkog računa)
  • povlačenje suglasnosti za obradu podataka (npr. za primanje promotivnih poruka) –

Ukoliko smatrate da je neko od vaših prava povrijeđeno možete podnijeti prigovor Agenciji zaštitu osobnih podataka na kontakt :
Martićeva ulica 14 , HR – 10 000 Zagreb, email: azop@azop.hr

Kontakt
Zahtjevi, pritužbe ili upiti koji se odnose na obradu i zaštitu osobnih podatka možete uputiti na adresu elektroničke pošte zastitapodataka@koko.hr ili 098/617 628.
Sukladno važećim zakonskim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka svaki zahtjev/upit bit će riješen što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od zaprimanja.
Prilikom kontakta i postavljanja navedenih zahtjeva uložit ćemo razumne napore da potvrdimo vaš identitet i spriječimo neautoriziranu obradu osobnih podataka.