Simplicity & Sustainability

Simplicity & Sustainability – riječi koje opisuju našu viziju … Manje je više!

Vođeni vizijom da trebamo manje stvari s većom kvalitetom, težimo stvaranju proizvoda s održivim dizajnom, nosivih u svakom trenutku sa što duljom trajnošću.

Želja nam je ponuditi visokokvalitetan proizvod uz prihvatljivu cijenu, dostupan svakome tko dijeli našu viziju.

Brinemo o svakom detalju proizvoda, od odabira materijala do uvjeta proizvodnje u našoj radionici. Minimiziramo otpad u svakoj fazi proizvodnje. Proizvodimo u limitiranim količinama ili prema narudžbi kupaca kako ne bi stvarali prevelike zalihe.

Prvenstveno koristimo materijale proizvođača iz Europe koji imaju certifikate održivosti i brige za okoliš. Prirodne kože koje koristimo za izradu proizvoda su proizvedene procesima koji se temelje na ideji „sustainability production“.

Smatramo da je kvaliteta ulaganje u budućnost!